Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Nyári táborozási lehetőség

2016.04.04

Tisztelt Szülő!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évben lehetőséget biztosít valamennyi nyíregyházi lakhellyel rendelkező általános iskolai tanuló részére, nyári napközis táborban való részvételéhez.
Ennek értelmében minden nyíregyházi lakhellyel rendelkező, nyíregyházi székhelyű alapfokú iskolában tanuló gyermek jelentkezhet az Önkormányzat által szervezett nyári táborba. Az Önkormányzat döntésének megfelelően a részvételt így kiterjesztette a gyakorló, egyházi és alapítványi iskolákban tanuló minden nyíregyházi lakhellyel rendelkező diákra, a fenntartó intézmény státuszászától függetlenül.
A nyári napközis táborok az alábbi helyszíneken biztosítottak:
1.    MÚZEUMFALU (Nyíregyháza-Sóstófürdő, Tölgyes utca 1.)
2.    KIS VAKOND TÁBOR (Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház utca 4-6.)
3.    ÚSZÓTÁBOR (Arany János Gimn., Ált. Isk. és Koll. Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.)
4.    NYELVI TÁBOR (Szabó Lőrinc Tagintézmény, Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice utca 6.)
5.    SZŐLŐSKERTI ANGOL NYELVI TÁBOR (Szőlőskerti Tagintézmény, Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u. 54.)
6.    FOCI TÁBOR (Szőlőskerti Tagintézmény, Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u. 54.)
7.    GÖLLESZ TÁBOR (Göllesz V. Spec. Szakisk. és Ált. Isk. Nyíregyháza, Báthory út 30.), kizárólag az iskola tanulói részére.
Az Önkormányzat az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központot bízta meg a nyári táborok szervezésével és lebonyolításával. A nyári táborok 1600 gyermek részvételét tudják biztosítani a fent megjelölt helyszíneken.
A tábori helyszínek turnusai:

A Múzeumfalu, 3 turnus:
1. turnus: 2016. június 20. - június 24.
2. turnus: 2016. június 27. - július 01.
3. turnus: 2016. július 04. - július 08.

A Kis Vakond Tábor, 8 turnus:
1. turnus: 2016. június 20. - június 24.
2. turnus: 2016. június 27. - július 01.
3. turnus: 2016. július 04. - július 08.
4. turnus: 2016. július 11. - július 15.
5. turnus: 2016. július 18. - július 22.
6. turnus: 2016. július 25. - július 29.
7. turnus: 2016. augusztus 01. - augusztus 05.
    8. turnus: 2016. augusztus 08. - augusztus 12.

Az Úszótábor, 7 turnus: /az első héten nem működik a tábor, csak 2016. június 27.-től, vagyis a második turnustól/:
2. turnus: 2016. június 27. - július 01.
3. turnus: 2016. július 04. - július 08.
4. turnus: 2016. július 11. - július 15.
5. turnus: 2016. július 18. - július 22.
6. turnus: 2016. július 25. - július 29.
7. turnus: 2016. augusztus 01. - augusztus 05.
8. turnus: 2016. augusztus 08. - augusztus 12.

A Nyelvi Tábor, 5 turnus /az első két héten nem működik a tábor, csak 2016. július 04.-től, vagyis a harmadik turnustól/:
3. turnus: 2016. július 04. - július 08.
4. turnus: 2016. július 11. - július 15.
5. turnus: 2016. július 18. - július 22.
6. turnus: 2016. július 25. - július 29.
7. turnus: 2016. augusztus 01. - augusztus 05.

A Szőlőskerti Angol Nyelvi Tábor, 2 turnus /az első két héten nem működik a tábor, csak 2016. július 04.-től, vagyis a harmadik turnustól/:
3. turnus: 2016. július 04. - július 08.
4. turnus: 2016. július 11. - július 15.

A Foci Tábor, 3 turnus /az 5-7. héten működik/:
5. turnus: 2016. július 18. - július 22.
6. turnus: 2016. július 25. - július 29.
7. turnus: 2016. augusztus 01. - augusztus 05.

A Göllesz Tábor 3 turnusa /az 5-7. héten működik/ csak az iskola tanulói részére:
5. turnus: 2016. július 18. - július 22.
6. turnus: 2016. július 25. - július 29.
7. turnus: 2016. augusztus 01. - augusztus 05.

A táborban résztvevő tanulók szüleinek és/vagy gondviselőinek a gyermek étkeztetés díját kell megtérítenie a törvényi előírásoknak megfelelő kedvezmények igénybevételének figyelembevételével. A nyári tábor helyszínére történő utazás, eljutás költségét a szülőnek és/vagy eltartónak kell viselnie.
Az étkezési térítési díj a fentiekkel összhangban:
A napi háromszori étkezésért fizetendő térítési díj összege: 2.450,- Ft/hét/fő.
Gyermekétkeztetési támogatás – kizárólag egy turnusra – az alábbiak szerint vehető igénybe:
•    rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint nevelésbe vett gyermek esetében az étkezésért nem kell fizetni,
•    három- vagy többgyermekes családoknál az étkezési térítési díj 50 %-át kell fizetni: 1.225,- Ft/hét/fő,
•    tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek esetén az étkezési térítési díj 50 %-át kell fizetni:
1.225,- Ft/hét/fő.
A kedvezményes étkezési térítési díj igénybevételéhez az erre való jogosultságot a szülőnek hitelt érdemlően igazolnia kell, csatolni kell a jelentkezési lap mellé hiteles másolatban az ezt alátámasztó dokumentumot:
•    A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője által kiadott határozattal kell igazolni. A határozatban szerepel, hogy a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága meddig érvényes.
•    A nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt esetén, a jogosultságot a kormányhivatal vagy járási hivatal által kiadott határozat másolatával kell igazolni.
•    A három- vagy többgyermekes családok kedvezménye a szülő – jelentkezési lapon leadott - nyilatkozata alapján érvényesíthető.
•    A tartósan beteg gyermekekről szakorvosi igazolás és a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló MÁK igazolás. Súlyosan fogyatékos gyermekek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye és a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló MÁK igazolás teremt lehetőséget a kedvezmény igénybevételére.
Bármely jogosultságra való igazolást csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha az a táborozás időtartamára is érvényes.
A nyári tábor helyszínére eljutás költségeit a szülőnek és/vagy gondviselőnek kell viselnie az alábbiak szerint:
•    Az ALIM szervezett buszjáratot biztosít a helyszínre jutáshoz, melynek térítési díja 2.640,- Ft/hét/fő (Volán buszjegy, illetve buszbérlet ezekre a buszokra nem érvényes!).
•    Amennyiben a táborban résztvevő gyermek szülője és/vagy gondviselője nem igényli az ALIM által szervezett buszjáratot, úgy saját költségén és szervezésében kell a tanulót a tábor helyszínére elszállítani.
A fentiek értelmében, aki igényli a buszos utaztatást bármelyik táborba az 2.450,- Ft + 2.640,- Ft-ot, összesen 5.090,- Ft/hét/fő összeget fizet. Természetesen, aki egyénileg viszi gyermekét a táborba, annak csak az étkezési térítési díjat kell megfizetnie.

Tekintettel arra, hogy a nyári napközis táborban résztvevő gyerekek száma korlátozott, ezért egy tanuló egy turnusra iratkozhat fel. Több turnuson való részvételre akkor van mód, ha a táborok kihasználtsága erre lehetőséget biztosít (a második, vagy több turnusban való részvételi szándékot kérjük a jelentkezési lapon jelezni). A táborok önköltséges ára 15.000,- Ft/hét, ennek megfizetése esetén több turnusra is lehet jelentkezni.

A táborra való jogosultságot az adott oktatási intézményben döntik el.

2016. évi Nyári napközis táborok részletes programja:

MÚZEUMFALU
•    népi hagyományok őrzése játékokon, meséken és kézműves foglalkozásokon keresztül, hagyományos ételek készítése, népi kultúránk megismerése;;
•    tűzoltó autós bemutató, balesetvédelem, sport, ügyességi játékok.
ÚSZÓTÁBOR
•    úszásoktatás naponta, az úszás megszerettetése vízi játékok segítségével;
•    számítástechnika foglalkozások számítástechnika tanárok bevonásával;
•    sportfoglalkozások edzőkkel és testnevelő tanárokkal, tornatermekben és az Erdei tornapályán,
•     kézműves foglalkozások, játékok.
KIS VAKOND TÁBOR
•    történelmi ismeretek, a múlt valamely eseménye köré fölépített egész héten át tartó csapatjáték (évente más-más, aktuális téma);
•    képesség- és készségfejlesztő játékok, fejtörők, kvízek, Ki mit tud?;
•    kézműves foglalkozás, tánc, ének, szakemberek bevonásával, sport testnevelő tanárokkal.
NYELVI TÁBOR (Sóstóhegy angol/német)
•    az angol és a német nyelv gyakorlása, nyelvhasználat, kommunikáció az idegen nyelven, a szókincset erősítő játékos foglalkozások életkori sajátosságnak megfelelően, nyelvtanárok segítségével;
•    lovaglás, ismerkedés a lovakkal és más háziállatokkal az El-Vándorló Lovastanyán, úszási lehetőség az Arany János Iskola uszodájában;
•    sport, szabadtéri játékok, kézműves foglalkozások.
SZŐLŐSKERTI ANGOL NYELVI TÁBOR
•    az angol nyelv gyakorlása, nyelvhasználat, kommunikáció az idegen nyelven, a szókincset erősítő játékos foglalkozások életkori sajátosságnak megfelelően, nyelvtanárok segítségével;
•    lovaglás, ismerkedés a lovakkal és más háziállatokkal az El-Vándorló Lovastanyán, úszási lehetőség az Arany János Iskola uszodájában;
•    sport, szabadtéri játékok, kézműves foglalkozások.
FOCI TÁBOR
•    foci edzés szakedző irányításával,
•    úszás az Arany János iskola uszodájában,
•    sportlétesítmények - Stadion meglátogatása;

GÖLLESZ TÁBOR
•    szabadidős foglalkozások,
•    sport,
•    játékok, játékos foglalkozások,
•    lovaglás.


Üdvözlettel:            
Sziky Károlyné
programszervező

Kérlek titeket, hogy a jelentkezési lapokat (nálam átvehető) a csatolandó dokumentumokkal együtt április 14-ig (Csütörtök) adjátok le nekem.